Profile Pictureמועדון כתב

עקוב אחריי לקבלת עדכונים על הדברים שאני יוצר.

הכל כלול - קורס הבסיס + הדרכות ההעשרה במחיר אחד מיוחד ונחמד

No ratings
₪1,800
₪1,800

כתיבה יוצרת שיטתית #1 כתיבה אינטואיטיבית

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית #2 שבירת מחסומי כתיבה

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית שיעור #3 שיטת הפרקטל

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית שיעור #4: ארבע עשרה סצנות המפתח

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית שיעור #5: בניית סצנות - מאקרו

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית #6 כתיבת סצנות - מיקרו

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית #7 פסקאות ומעברים

No ratings
$54
$54

כתיבה יוצרת שיטתית #8 דיאלוגים

No ratings
$54
$54
Powered by