Edit product

איך לרגש

$19.90
$19.90
0 ratings

הרגעים החזקים ביותר בספר (או בכל יצירה עלילתית) הם הרגעים שגורמים לנו להתרגש. להזיל דמעה, לרעוד, להריע. איך עושים את זה? כדי להבין את סודות הרגש, קודם כל נלמד מה באמת מרגש אותנו במציאות - וביצירות אמנותיות. אולי תופתעו. 

אבל זו רק ההתחלה. מייד לאחר מכן נלמד טכניקה ספרותית ברורה ומדוייקת, שתעזור לכם ליצור רגעים מרגשים גם בספרים שלכם. גם אם אתם סופרים ותיקים - תוכלו ללמוד מכאן הרבה. לבסוף נלמד גם מה לא לעשות, כדי שלא לקלקל לעצמנו. יהיו דוגמאות והמחשות, הכינו את הממחטות.

$19.90
$19.90

איך לרגש

הרגעים החזקים ביותר בספר (או בכל יצירה עלילתית) הם הרגעים שגורמים לנו להתרגש. להזיל דמעה, לרעוד, להריע. איך עושים את זה? כדי להבין את סודות הרגש, קודם כל נלמד מה באמת מרגש אותנו במציאות - וביצירות אמנותיות. אולי תופתעו. 

אבל זו רק ההתחלה. מייד לאחר מכן נלמד טכניקה ספרותית ברורה ומדוייקת, שתעזור לכם ליצור רגעים מרגשים גם בספרים שלכם. גם אם אתם סופרים ותיקים - תוכלו ללמוד מכאן הרבה. לבסוף נלמד גם מה לא לעשות, כדי שלא לקלקל לעצמנו. יהיו דוגמאות והמחשות, הכינו את הממחטות.

 • Size
  280 MB
 • Duration
  78 minutes
 • Resolution
  640 x 480 px
 • Size280 MB
 • Duration78 minutes
 • Resolution640 x 480 px
Powered by
 • Checkout

  איך לרגש

  Enter your info to complete your purchase
  You'll be charged US$19.90.